Top of Page

Депортація з Польщі, заборона на в'їзд та внесення інформації в SIS

Ми надаємо правничу допомогу особам у разі їх депортації, видворення, анулювання візи, отримання відмови у видачі візи або заборони на в'їзд в Польщу, країни Шенгенської угоди та Європейського союзу, а також забезпечуємо повний юридичний супровід у справах анулювання інформації в національному реєстрі осіб Non Grata Республіки Польщі та Шенгенській інформаційній системі (SIS).

Нелегальним перебуванням на території Республіки Польща є перебування в країні всупереч положенням, що стосуються діючих умов в'їзду і перебування іноземців на території Республіки Польща. Нелегальне перебування на території Республіки Польща має місце особливо у випадках, якщо іноземний громадянин:

 • не має дійсної візи або іншого дійсного документа, що надає йому право на в'їзд на територію Польщі та перебування на цій території;
 • не залишив територію Польщі після порушення допустимого терміну перебування;
 • щодо іноземного громадянина було винесено рішення про обов'язкове повернення із забороною в'їзду на територію Республіки Польщі та в інші країни Шенгенської угоди;
 • іноземний громадянин був визнаний винним:

- в Республіці Польща - умисний злочин, або вчинення податкового правопорушення з покаранням у вигляді штрафу або позбавлення волі, або

- в іншій країні за межами країн Шенгенської угоди - злочин, що є особливо тяжким злочином відповідно до польського законодавства, або

- в Республіці Польща або іншій країні Шенгенської угоди - злочин з покаранням у вигляді позбавлення волі до одного року;

 • в'їзд або перебування іноземного громадянина на території Польщі є небажаним через зобов'язання, що випливають з постанов міжнародних договорів і угод, ратифікованих Польщею;
 • дані заходи необхідні з міркувань національної оборони і національної безпеки або захисту громадської безпеки та порядку або інтересів Польщі;
 • іноземець нелегально перетнув, або намагався нелегально перетнути кордон, після попереднього арешту був переданий в третю країну на підставі міжнародного договору передачі і прийому громадян;
 • веде господарську діяльність всупереч чинному законодавству Республіки Польща;
 • нелегально працює/працював або не має фінансових коштів для перебування на території Республіки Польща;
 • дані про іноземного громадянина внесені до реєстру іноземців, перебування яких на території Польщі небажане;
 • дані про іноземного громадянина внесені до Шенгенської інформаційної системи з метою відмови у в'їзді.​

Щодо заборони на в'їзд в Польщу необхідно зазначити, що дане рішення компетентних органів Республіки Польщі, як одне з видів покарання, застосовується щодо громадян України досить часто.

НАЙБІЛЬШ ЧАСТІ ПРИЧИНИ ЗАБОРОНИ НА В'ЇЗД В ПОЛЬЩУ

У разі нелегального перебування іноземного громадянина на території Республіки Польща, компетентним органом виноситься рішення про відкриття адміністративного провадження у справі про зобов'язання до повернення (видворення). Якщо в рішенні зазначений термін добровільного повернення, іноземний громадянин має право покинути Республіку Польща в добровільному порядку. У рішенні про зобов'язання до повернення, як правило, вказується період добровільного повернення іноземного громадянина, терміном від 15 до 30 днів. Даний термін починає обчислюватися з дня отримання іноземним громадянином даного рішення. У разі винесення даного рішення, іноземний громадянин зобов'язаний покинути територію Польщі протягом терміну, зазначеного в рішенні. Необхідно зазначити, що виїзд в іншу країну Європейського союзу або країни Шенгенської угоди, не є виконанням даного рішення.

Термін добровільного повернення не встановлюється в разі якщо компетентний орган, який відкрив провадження, вважає, що іноземний громадянин не виконає зобов'язання покинути територію Республіки Польща та існує ймовірність втечі іноземного громадянина, або подальше перебування іноземного громадянина створює реальну загрозу обороноздатності чи безпеці держави. У такому випадку рішення про примусове видворення (депортацію), виконується в примусовому порядку. Якщо рішення про зобов'язання до повернення виконано в примусовому порядку, іноземний громадянин зобов'язаний покрити витрати по його виконанню. Розмір витрат встановлюється в адміністративному порядку.

Слід зазначити, що в залежності від обставин, які послужили підставою для видачі рішення про повернення іноземного громадянина, витрати щодо його видворення можуть бути покладені на запрошуючу сторону; об'єкт, що доручає виконання роботи або виконання певної функції; наукову організацію, яка прийняла іноземного громадянина в зв'язку з реалізацією наукового проекту та ін.

Після отримання документації про зобов'язання до повернення (видворення, заборону на в'їзд, анулювання візи, повідомлення про відкриття адміністративного (або кримінального) провадження та ін.) Ви маєте право на оскарження цього рішення в термін, зазначений у рішенні. У разі якщо Ви не подасте апеляцію (odwołanie), то дане рішення набере законної сили і в майбутньому Ви вже не зможете оскаржити це рішення в адміністративному порядку.

Згідно ст. 302 п.1 Закону РП про іноземців Рішення про видворення іноземця видається іноземцю, якщо:

 • іноземець перебуває або перебував на території Республіки Польща без дійсної візи або іншого дійсного документа, що надає йому право в'їзду та перебування на території Республіки Польща, якщо необхідна віза або інший документ;
 • не залишив територію Республіки Польща після закінчення дозволеного терміну перебування на території всіх або деяких країн Шенгенської угоди, в яких він мав право безвізового перебування, в кожному періоді 180 днів, якщо в міжнародних угодах не вказано інше;
 • не залишив територію Республіки Польща після закінчення дозволеного терміну перебування, вказаного у Шенгенській візі впродовж 180 днів, або після закінчення допустимого терміну перебування на підставі національної візи;
 • виконує, або в день початку виконуваного уповноваженим органом контролю за законністю виконання роботи, виконував роботу без належного дозволу на роботу або заяви про доручення роботи іноземцеві, внесеного до протоколу декларацій;
 • займався економічною діяльністю, що суперечить чинному законодавству Республіки Польща;
 • не має фінансових коштів, необхідних для покриття витрат на перебування на території Республіки Польща, повернення в країну походження, або проживання, або транзиту через територію Республіки Польща в третю країну, яка надасть дозвіл на в'їзд, і не вказав надійних джерел для отримання таких коштів;
 • дані іноземця внесені до реєстру іноземців, перебування яких на території Республіки Польща небажане;
 • дані іноземця внесені до Шенгенської інформаційної системи з метою відмови у в'їзді, якщо іноземець перебуває на території Республіки Польща в рамках безвізового режиму або на підставі шенгенської візи, за винятком візи, що дозволяє в'їзд і перебування на території Республіки Польща;
 • це необхідно з міркувань національної оборони або безпеки або з метою захисту суспільної безпеки і порядку або інтересів Республіки Польща або іноземець перетнув чи намагався перетнути кордон, порушуючи законодавство;
 • згідно набувшого чинності вироку іноземний громадянин був засуджений до тюремного ув'язнення, що підлягає примусовому виконанню, та існують підстави для відкриття провадження щодо передачі іноземця за кордон з метою приведення у виконання вироку;
 • перебуває за межами прикордонної зони, де, згідно з дозволом на перетин кордону в рамках малого прикордонного руху, він може перебувати, якщо міжнародними угодами не передбачено інше;
 • перебуває на території Республіки Польща після закінчення терміну перебування, на який він мав право на підставі дозволу на малий прикордонний рух, якщо міжнародними угодами не передбачено інше;
 • подальше перебування іноземця на території Республіки Польща становить загрозу здоров'ю населення, що підтверджено медичними висновками або з метою міжнародних відносин іншої держави-члена ЄС;
 • мета і умови перебування іноземця на території Республіки Польща не відповідають заявленим, якщо законом не передбачена їх зміна;
 • у випадку прийнятого рішення про відмову в наданні статусу біженця або додаткового захисту, визнання клопотання про міжнародний захист як неприйнятного, припинення провадження у наданні міжнародного захисту або рішення позбавити іноземця статусу біженця, або додаткового захисту - іноземець не покинув територію Республіки Польща в терміни відповідно до ст.299, п.6, б.b Закону, або перебуває під вартою чи арештом.

У разі відкриття провадження про зобов'язання до повернення, за певних обставин, іноземний громадянин може бути затриманий на строк, що не перевищує 48 годин. Також орган, що провів затримання іноземного громадянина, може його зобов'язати:

 • відзначатися в певний проміжок часу в зазначеному органі Прикордонної служби,
 • внести грошову заставу в певному розмірі,
 • передати документ на збереження (депозит), або

Орган, що провів затримання, звертається до суду з клопотанням про арешт або розміщення іноземного громадянина в охоронному центрі - в такому випадку термін затримання може бути продовжений на строк, що не перевищує 24 години. Рішення по справі виносить суд після того, як іноземний громадянин надасть на засіданні покази. Як правило, перебування під арештом або в охоронюваному центрі, для іноземних громадян не перевищує трьох місяців. Продовження терміну перебування під арештом або в охоронюваному центрі здійснюється на визначений судом час (як правило, кожного разу на термін, що не перевищує трьох місяців).

У разі, якщо термін виконання рішення про зобов'язання до повернення продовжений і якщо іноземний громадянин, щодо якого прийнято це рішення, не співпрацює з органом Прикордонної служби в його виконанні, максимальний період перебування під арештом або в охоронюваному центрі, як правило, становить 12 місяців. Однак, термін може бути продовжений на наступні шість місяців у разі подачі іноземним громадянином заяви про статус біженця, а також у разі подання до суду скарги на остаточне рішення про зобов'язання до повернення разом з клопотанням про призупинення його виконання.

​Термін добровільного повернення, що зазначений в рішенні, може бути продовжений у разі, якщо іноземний громадянин зобов'язаний особисто постати перед польським органом публічної влади, якщо його присутність на території Республіки Польщі вимагає інтерес держави, виняткова особиста ситуація випливає особливо з тривалості проживання на цій території, враховуються також його зв'язки сімейного і суспільного характеру, або при необхідності продовження навчання його малолітньої дитини.

Внаслідок вищезгаданих обставин, за заявою іноземного громадянина термін добровільного повернення може бути одноразово продовжений вже після винесення рішення про добровільне повернення. Термін добровільного повернення після продовження не може перевищувати 1 рік. У разі продовження терміну добровільного повернення до моменту виїзду з території Республіки Польщі іноземного громадянина можуть зобов'язати:

 • відмічатися в певний проміжок часу в зазначеному органі Прикордонної служби,
 • внести грошову заставу в певному розмірі до моменту пред'явлення квитка на повернення;
 • передати документ на збереження (депозит) до моменту пред'явлення квитка на повернення.

СКАСУВАННЯ ЗАБОРОНИ НА В'ЇЗД

Відповідно до ст.320 п.1 Закону РП про іноземців, перша інстанція, яка прийняла рішення про видворення іноземця, може в разі його звернення скасувати заборону на в'їзд в Польщу, а також країни Шенгенської угоди в разі якщо:

 • іноземець виконав зобов'язання, що випливають з рішення та які зобов'язують іноземця покинути РП;
 • повторний в'їзд іноземця на територію Республіки Польщі або інших країн Шенгенської угоди повинен відбуватися в силу обґрунтованих обставин, особливо з гуманітарних міркувань;
 • йому була надана допомога в добровільному поверненні, згідно зі ст. 334, ст. 75 Закону від 13 червня 2003 року про надання захисту іноземцям на території Республіки Польщі.

п. 1a. ст.320 передбачає: орган, який розглядає заяву про скасування заборони на в'їзд, враховує обставини, при яких було винесено рішення про видворення, а також обставини повторного в'їзду на територію Республіки Польщі або інших країн Шенгенської угоди.

п. 2. ст.320 передбачає: Заборона не може бути скасована, якщо:

 • в'їзд або перебування іноземця на території Республіки Польщі становить загрозу для оборони або безпеки держави чи з метою захисту суспільної безпеки і порядку або порушення інтересів Республіки Польщі;
 • іноземець не відшкодував витрати, пов'язані з видачею і виконанням рішення про видворення іноземця;
 • рішення про заборону на в'їзд набрало законної сили після видачі рішення про скасування заборони на в'їзд і не пройшло 2-х років з моменту набуття законної сили рішення;
 • не минуло половини терміну встановленої заборони на в'їзд.

Якщо щодо Вас з боку компетентних органів Республіки Польщі була встановлена ​​заборона на в'їзд, анульована віза, вжите повернення в пункті перетину кордону (чи в аеропорту), або Ви були депортовані чи видворені з Польщі, висококваліфіковані юристи нашої компанії, маючи великий досвід ведення такого роду справ, нададуть Вам професійну юридичну допомогу.

Будь ласка, зверніть увагу, що юридична консультація надається за попереднім записом на конкретні дату і час. Звертайтеся до нас для визначення і узгодження подальших дій.