Top of Page

Депортація з Португалії, заборона на в'їзд та внесення інформації в SIS

Ми надаємо правничу допомогу особам у разі їх депортації, видворення, анулювання візи, отримання відмови у видачі візи або заборони на в'їзд в Португалію, країни Шенгенської угоди та Європейського союзу, а також забезпечуємо повний юридичний супровід у справах анулювання інформації в національному реєстрі осіб Non Grata Португалії (SEF) та Шенгенській інформаційній системі (SIS).

Заборона на в'їзд в Португалію є обмеженням на здійснення права в'їзду та вільного пересування не тільки в Португалії, але й в країнах Європейського союзу, а також нездатність реалізації даного права на підставі відповідного рішення, прийнятого компетентними органами, з метою недопуску.

У випадку іноземних громадян з третіх країн, яким встановлена заборона на в'їзд в Португалію і країни Європейського союзу, ця заборона пов'язана з наявністю їх даних в Шенгенській інформаційній системі з метою відмови у в'їзді, а також в національному реєстрі іноземців, перебування яких на території Португалії є небажаним, а саме в Інтегрованій інформаційній системі SEF.

Слід врахувати, що якщо дані іноземного громадянина були внесені в SIS під час його перебування на території Європейського союзу, то при виїзді, на контрольно-пропускному пункті, даний іноземний громадянин буде видворений (або депортований) з країни, йому встановлюється заборона на в'їзд, а також анулюється віза (якщо така є).

Також заборона на в'їзд може бути встановлена з наведених нижче підстав. Слід зазначити, що даний перелік не є вичерпним:

 • незаконний в'їзд, перебування і транзит: якщо іноземний громадянин не відповідає вимогам в'їзду, перебування і транзиту, передбачених ст. 181 Закону Португалії "Про іноземців", а також закону, що регулює право на притулок в країні;
 • перебування іноземного громадянина на території Португалії становить небезпеку і серйозну загрозу для державної політики, національної безпеки або міжнародних відносин однієї або декількох країн-членів Європейського союзу;
 • перебування іноземного громадянина на території Португалії становить небезпеку і серйозну загрозу для громадської охорони здоров'я (захворювання, встановлені Всесвітньою організацією охорони здоров'я, а також інші інфекційні або паразитарні захворювання, які підпадають під національні заходи захисту);
 • адміністративні та кримінальні правопорушення (порушення правил дорожнього руху, водіння автомобіля в нетверезому стані, крадіжки, хуліганство, контрабанда та ін.);
 • якщо існують підстави вважати, що іноземний громадянин надав помилковий, фальсифікований або отриманий шахрайським шляхом проїзний документ. Такий документ вилучається компетентними органами Португалії з метою проведення відповідної експертизи, а потім повертається в компетентні органи країни видачі даного документа;
 • щодо іноземного громадянина було винесено відповідними компетентними органами Португалії рішення про його адміністративне видворення або депортацію з Португалії або з інших країн Європейського союзу;
 • щодо іноземного громадянина була застосована процедура прискореного видворення, згідно зі ст. 147 Закону Португалії "Про іноземців". У разі якщо затриманий компетентними органами іноземний громадянин оголошує в компетентному суді про те, що він має намір покинути Португалію в добровільному порядку. В такому випадку покарання у вигляді заборони на в'їзд скорочується з 5 років до одного року;
 • здійснення незаконної господарської (ведення незаконного бізнесу) або трудової діяльності (виконання роботи без необхідного дозволу та візи);
 • нелегальна імміграція та незаконний транзит через територію Португалії;
 • відсутність в іноземного громадянина фінансових коштів для перебування на території Португалії;
 • якщо існують переконливі докази скоєння іноземним громадянином серйозних злочинів або якщо існують серйозні підозри намірів здійснення іноземним громадянином протизаконних дій, а також кримінальних злочинів;
 • у випадку якщо іноземний громадянин отримав незаконну вигоду, скориставшись фінансовою допомогою від держави по програмі підтримки іноземців в добровільному поверненні (ст. 139 Закону Португалії "Про іноземців"). Фінансова допомога держави в добровільному поверненні призначена для іноземних громадян, яким не вистачає власних фінансових коштів на повернення в свою країну і, звернувшись до держави, такі іноземці отримують фінансову допомогу (наприклад, допомога по реінтеграції в країну походження, призначена для покриття витрат на встановлений період часу). Фактично, витрати на програму добровільного повернення виділяються державою для фінансування іноземців з метою повернення їх в країну походження, а не для фінансування поїздок та перебування в будь-яких інших цілях. Іноземним громадянам, які використовували ці кошти в інших цілях, після дати виїзду з Португалії встановлюється заборона на в'їзд з метою відмови у в'їзді на період три роки, за умови, якщо такі фінансові кошти будуть повернуті державі в добровільному порядку з відповідними відсотками;
 • якщо іноземний громадянин був засуджений за злочин, який карається позбавленням волі на строк не менше одного року. Приклади таких злочинів вказані в Директиві 2005/60/СЕ Європейського парламенту та Ради від 26 жовтня 2005р. про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання грошей та фінансування тероризму. Однак, Директивою 2001/40/CE від 28 травня 2001р. передбачені більш тяжкі злочини, які вчинені іноземними громадянами, і кваліфікуються як такі, що представляють серйозну і реальну загрозу для громадського порядку або національної безпеки країни;
 • якщо іноземний громадянин був видворений в іншу країну згідно з угодою про реадмісію. Договори про реадмісію призначені для полегшення процедури репатріації нелегальних іммігрантів. З огляду на те, що боротьба з нелегальною імміграцією відповідає інтересам всіх країн Європейського Союзу, в силу принципу вільного пересування людей існують двосторонні угоди про реадмісію. Угоди з країнами Європейського союзу мають основоположний інтерес для репатріації громадян третіх країн.​

НАЙБІЛЬШ ЧАСТІ ПРИЧИНИ ЗАБОРОНИ НА В'ЇЗД В ПОРТУГАЛІЮ

Якщо щодо Вас з боку компетентних органів Португалії була встановлена ​​заборона на в'їзд, анульована віза, вжите повернення в пункті перетину кордону (чи в аеропорту), або Ви були депортовані чи видворені з Португалії, висококваліфіковані юристи нашої компанії, маючи великий досвід ведення такого роду справ, нададуть Вам професійну юридичну допомогу.

Будь ласка, зверніть увагу, що юридична консультація надається за попереднім записом на конкретні дату і час. Звертайтеся до нас для визначення і узгодження подальших дій.