Top of Page

Доступ до системи VIS

Відповідні національні органи, що відповідають за попередження, виявлення та розслідування терористичних або інших серйозних кримінальних загроз, а також посадові особи Європейського поліцейського управління - Європол мають право на доступ до даних у системі VIS.

Процедури для проведення консультацій за таких обставин, викладені в Рішенні Ради 2008/663/JHA від 23 червня 2008 р. Такі консультації проводяться через центральні точки доступу в країнах-учасницях Шенгенської угоди, а також Європол, які перевіряють запити і забезпечують відповідність діяльності з вищевказаним Рішенням Ради.

Введення, зміна або видалення даних у системі VIS знаходиться виключно в компетенції уповноважених на ці дії органів. Доступ до даних можливий виключно уповноваженим співробітникам візових органів і компетентним органам, які уповноважені здійснювати перевірки на зовнішніх пунктах перетину кордонів, імміграційні перевірки та надання притулку, в рамках виконання їхніх завдань.

Дані з системи VIS не можуть бути доведені до відома третіх країн або міжнародних організацій, за винятком окремих випадків при наявності необхідних підтверджень і відповідних повноважень третьої країни. Інформація може бути надана при дотриманні ряду умов при належній повазі до прав біженців та осіб, які потребують міжнародного захисту.

ДОСТУП ДО VIS НАЦІОНАЛЬНИХ ОРГАНІВ

Відповідні національні органи можуть мати доступ до даних у системі VIS через центральні точки доступу, призначені країнами-учасницями Шенгенської угоди. Доступ до даних застосовується на індивідуальній основі, за наявності обгрунтованих письмових або електронних запитів. Запити перевіряються та обробляються в точці центрального доступу раніше за відсилку запитів до VIS. Вони передають отримані із запиту дані в діючі підрозділи. Тільки в особливих випадках запити можуть надаватися в письмовій, електронній або усній формі, з перевірками, проведеними за фактом. Органи, які призначені країнами-учасницями Шенгенської угоди, уповноважені проводити консультації у VIS в межах їх повноважень, за умови, якщо:

 • це необхідно з метою розслідування, запобігання або виявлення серйозних кримінальних загроз;
 • це необхідно в конкретному випадку;
 • є вагомі підстави вважати, що консультації будуть сприяти попередженню, виявленню і розслідуванню серйозної кримінальної загрози;

VIS дані, які можуть піддаватися пошуку, обмежені:

 • прізвище, прізвище при народженні, ім'я, стать, дата, місце та країна народження;
 • теперішня національність, а також громадянство при народженні особи, яка подає заяву на отримання візи;
 • тип і кількість проїзних документів, орган, що видав їх, дата видачі та термін дії;
 • основні маршрути і тривалість запланованого перебування;
 • мета поїздки, передбачувані дати в'їзду і виїзду;
 • перший передбачуваний кордон в'їзду або транзитний маршрут;
 • місце проживання;
 • відбитки пальців;
 • категорія візи і номер візового стікера;
 • відомості про запрошуючу сторону особи, яка подає заяву на отримання візи, а також чи несе сторона, що запрошує, відповідальність за покриття витрат заявника під час його перебування в країні.

Також VIS може містити інші дані щодо візової заяви:

 • літеро-цифрові дані заявника, запитані у візах, виданих, відмовлених, анульованих, скасованих або продовжених;
 • фотографії;
 • дані відбитків пальців;
 • посилання на попередні заяви про видачу віз та файли заяв осіб, які подорожують разом.

ДОСТУП ДО VIS ЄВРОПОЛУ

Доступ до VIS для консультацій з боку Європейського поліцейського управління має місце в рамках припису цього органу. Посадові особи спеціального відділу, призначеного Європолом, виступають в якості центральної точки доступу, які уповноважені проводити консультації у VIS.

Для обробки інформації, отриманої за допомогою Європолу через VIS, необхідно отримати згоду країни-учасниці Шенгенської угоди, яка ввела дані, про які йде мова.

Органи, які мають доступ до системи VIS повинні забезпечити доступ до даних тільки при необхідності, що відповідатиме виконанню їх завдань. Також ці органи повинні забезпечити відповідне використання системи VIS, для того, щоб заявники на отримання віз та їх одержувачі не піддавалися дискримінації, а також щоб поважалися людська гідність і недоторканність.

ВВЕДЕННЯ ДАНИХ ДО СИСТЕМИ VIS

Після того як заяву прийнято на розгляд, як це передбачено у Візовому Кодексі, візовий орган створює файл заяви, вводячи в систему VIS набір даних, зазначених в цих Правилах, таких, як особисті дані та деталі подорожі заявника, наведені в анкеті-заяві, фотографію і відбитки пальців.

В місці, де було прийнято рішення про видачу візи, візові органи додають інші відповідні дані, в тому числі категорію візи, територію, на яку власник візи має право здійснювати поїздки, термін дії, кількість дозволених в'їздів на територію і тривалість дозволеного терміну перебування.

Додаткові дані також повинні бути введені, якщо візовий орган, який представляє іншу країну ЄС, припиняє розгляд заяви, а також у разі, якщо було прийнято рішення про відмову, скасування або анулювання візи, або продовження терміну дії візи.

ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ У СИСТЕМІ VIS

Компетентний візовий орган може консультуватися з VIS з метою розгляду заяв і рішень у видачі, відмові, продовженні, анулюванні або скасуванні візи, або скороченні терміну дії візи. Він уповноважений здійснювати пошук по деяким з даних, які включені в заяву, а також і сам файл заяви. Якщо пошук визначає наявність даних про заявника у системі VIS, візовому органу буде наданий доступ до файлу заяви і пов'язаних файлів заяви.

Для попередньої консультації країна, яка відповідальна за розгляд заяви, повинна передавати будь-які консультаційні запити з номером заяви в систему VIS, із зазначенням країни або країн для проведення консультацій. VIS направляє запит у відповідну країну, яка, у свою чергу, посилає відповідь у VIS, яка потім направляє відповідь у запитуючу країну.

Органи, які відповідальні за проведення перевірки на зовнішніх кордонах і всередині національних територій, мають доступ для пошуку в системі VIS за номером візового стікера разом з відбитками пальців. Вони можуть здійснювати пошук у VIS з метою встановлення особистості особи та/або автентичності візи та/або чи задовольняє особа вимогам для в'їзду, перебування або проживання в межах національних територій країн Шенгенської угоди. Якщо, виходячи з цього пошуку, дані про власника візи будуть знайдені у VIS, відповідні органи можуть проводити консультації з приводу певних даних у файлі заяви.

Для ідентифікації особи, яка не може або не відповідає висунутим вимогам, компетентні органи мають доступ для пошуку за відбитками пальців. Якщо відбитки пальців людини не можуть бути використані або пошук за відбитками пальців не вдається, відповідні органи можуть здійснювати пошук у системі VIS за іменем, статтю, датою та місцем народження та/або за інформацією з проїзного документа. Вони можуть бути використані в поєднанні з громадянством людини.

Органи, в компетенціі яких є розгляд клопотань про надання притулку, мають доступ для пошуку в системі VIS по даних за відбитками пальців, але виключно для цілей певної країни ЄС, яка відповідальна за розгляд клопотання про надання притулку, та перевірки клопотання про надання притулку. Однак, якщо відбитки пальців осіб, що шукають притулку, не можуть бути використані або пошук їх не вдається, органи можуть проводити пошук у відповідності з даними, викладеними вище.

Кожен файл заяви зберігається в системі VIS максимум п'ять років. Тільки відповідальна країна має право на зміну або видалення даних, які вона направила до візової інформаційної системи.