Top of Page

Типи виняткових дозволів на в'їзд у США

Тип виняткового дозволу на в'їзд залежить від підстав встановлення заборони на в'їзд США. При зверненні з клопотанням про винятковий дозвіл на в'їзд слід пам'ятати, що його надання є правом, але не обов'язком імміграційних органів Сполучених Штатів.

Позитивне рішення про надання виняткового дозволу на в'їзд залежить від повноти та обгрунтованості представлених доказів на підтримку клопотання про видачу виняткового дозволу на в'їзд до США. У деяких випадках Waiver не може бути наданий. Нижче ми наводимо кілька прикладів:

ПІДСТАВИ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ § 212(a)(1) INA

НЕ МОЖЕ бути наданий винятковий дозвіл на в'їзд до США за наявності алкогольної та/або наркотичної залежності, а також психічних та/або фізичних розладів, які можуть становити загрозу як для суспільства, так і для самого Заявника.

МОЖЕ бути наданий винятковий дозвіл на в'їзд до США особам з ВІЛ/СНІД, а також особам, які мають інфекційні захворювання, що представляють загрозу для суспільства:

 • подружжю, батькам, повнолітнім дітям, що не перебувають у шлюбі, неповнолітнім усиновленим дітям громадян і постійних мешканців США;
 • іншим особам, якщо вони зможуть довести, що їхній візит буде носити короткочасний характер і не становитиме загрози для суспільства.

МОЖЕ бути наданий винятковий дозвіл на в'їзд до США особам за невиконання зобов'язання про вакцинацію:

 • особам, яким вакцинація протипоказана у випадку загрози для їх життя чи здоров'я, що має бути підтверджено відповідним медичним висновком;
 • особам, чиї релігійні переконання забороняють проходити вакцинацію.

КРИМІНАЛЬНІ ТА МОРАЛЬНІ ПІДСТАВИ § 212(a)(2) INA, § 212(a)(3) INA

НЕ МОЖЕ бути наданий винятковий дозвіл на в'їзд до США за такі злочини як: вбивство, катування, застосування катувань, розповсюдження наркотичних засобів, участь у терористичній діяльності.

МОЖЕ бути наданий винятковий дозвіл на в'їзд до США за інші тяжкі злочини:

 • подружжю, дітям або батькам громадян або постійних жителів США, якщо є підстави вважати, що розділення членів сім'ї призведе до істотного погіршення їх становища.

МОЖЕ бути наданий винятковий дозвіл на в'їзд до США за інші злочини, якщо:

 • присутність Заявника не становитиме загрози національним інтересам і безпеці США;
 • Заявник задовольняє всім іншим умовам у видачі візи.

НЕ МОЖЕ бути наданий винятковий дозвіл на в'їзд в США намір приїзду до Сполучених Штатів з метою перебування в декількох шлюбах (полігамія).

МОЖЕ бути наданий винятковий дозвіл на в'їзд до США за заняття проституцією:

 • злочин скоєний понад 15 років назад до моменту звернення за отриманням візи;
 • присутність Заявника не становить загрози національним інтересам і безпеці Сполучених Штатів;
 • заборона на в'їзд Заявнику у Сполучені Штати призведе до істотного погіршення становища чоловіка/дружини, батьків або дітей Заявника.

ІММІГРАЦІЙНІ ПІДСТАВИ § 212(a)(6) INA

НЕ МОЖЕ бути наданий винятковий дозвіл на в'їзд до США за придбання та використання фальсифікованих документів про громадянство США, а також фіктивний шлюб з метою отримання візи або імміграційних пільг.

МОЖЕ бути наданий винятковий дозвіл на в'їзд до США за надання підроблених документів імміграційним органам США або перевищення дозволеного терміну перебування в США:

 • подружжю і дітям громадян або постійних жителів США, якщо є підстави вважати, що розділення членів сім'ї призведе до істотного погіршення їх становища.

Для успішного розв'язання подібних ситуацій завжди вимагається збір великого обсягу документів і доказів, а також знання тонкощів і нюансів імміграційного законодавства США.

Якщо Вам відмовлено в візі або у в'їзді в США, перш за все, необхідно встановити підстави цього рішення, і потім на підставі наявної інформації вибудовувати стратегію і тактику подальших дій, щодо можливого оскарження даного рішення.

Звертайтесь до нас за правовою допомогою для визначення і узгодження подальших дій.