Top of Page

Апеляція

Юристи нашої компанії готові надати Вам в повному обсязі юридичні послуги щодо складання та подання апеляції як до консульських установ країн Шенгенської угоди, Європейського союзу (в т.ч. Великобританії), Канади, США, України та ін., так і в судові інстанції відповідної країни.

Хочемо звернути Вашу увагу на те, що при своєчасному зверненні до юриста, Ви зможете не тільки вирішити свої питання і захистити свої інтереси, а також у подальшому уникнути для себе зайвих фінансових витрат, негативних наслідків та втрату Вашого часу!...

Наша компанія надає повний юридичний супровід:

  • особам, яким відмовлено в візі в країни Шенгенської угоди, Європейського союзу (в т.ч. Великобританію), Канаду, США, Україну (оскарження рішення консульського офіцера/подача апеляції в посольство);
  • особам, яким заборонений в'їзд на територію вищевказаних країн;
  • особам, які були висдворені або депортовані з території вищевказаних країн;
  • особам, яким було анульовано візу.

Адвокати нашої компанії представляють інтереси іноземних громадян і осіб без громадянства в дипломатичних представництвах і судах різних інстанцій країн Шенгенської угоди, Європейського союзу (в т.ч. Великобританії), Канади, США, України з питань:

  • відмови в візі у вищевказані країни;
  • відмови і надання посвідки на проживання у вищевказані країни;
  • особам, які були депортовані або видворені з вищевказаних країн;
  • особам, яким заборонений в'їзд у вищевказані країни.

Апеляція - одна з форм оскарження рішення, будь-якого органу першої інстанції, що має на увазі розгляд справи по суті органом другої інстанції за скаргами сторін на рішення першої інстанції. При цьому справа розглядається при безпосередньому дослідженні доказів органом вищої інстанції з прийняттям рішення або ухвали, яке може суттєво відрізнятися від первинного (у тому числі, залежно від країни подачі апеляції, і в гіршу сторону для Заявника).

Апеляція - не лист вільного змісту, а офіційний юридичний документ, який є основою можливого подальшого судового розгляду в касаційній інстанції.

Апеляція повинна бути складена та подана в певній формі з відповідними документами, які доводять Вашу правоту, відповідно до норм національного та міжнародного права країни, в юрисдикцію якої її подано. Апеляція і всі супроводжуючі документи перекладаються на мову країни в юрисдикцію якої подається апеляція, і завіряються відповідним чином. Також апеляція повинна бути підписана особисто Заявником, або його законним представником, у разі наявності довіреності.

В апеляції необхідно обгрунтувати, чому рішення прийняте першою інстанцією є помилковим, або таким, що порушує майнові та немайнові права Заявника.

У контексті цього, нам складно давати категоричні поради, багато чого залежить від кожного конкретного випадку, проте певні закономірності існують...

Як приклад, фрази "я сказав, а він не почув...", "по його очах відразу було видно, що він налаштований проти мене...", або "я був не правий і Ви мене вибачте... таке більше не повториться..." і т.п. не внесуть вагомого внеску до оскарження прийнятого рішення, для отримання позитивного результату. Єдине в чому ці слова переконають посадову особу (або Суд) - це склочність Вашого характеру, або Ваше небажання прямо та правдиво аргументувати Ваші доводи, щодо прийнятого рішення.

Подаючи апеляцію, апелянтові необхідно грунтуватися на фактах, а не емоціях, висловлюйте свої думки максимально стисло і чітко. У жодному випадку не пишіть про те, чого не було, і не намагайтеся перекрутити доведені факти. Головна зброя юриста, який готує апеляцію - логіка, доказова база і Закон. Кожне твердження в апеляції повинно мати вагоме обгрунтування і підтверджуватися незаперечною доказовою базою і фактами.

Ви повинні знати, що перша апеляція є основою, на якій базуватиметься весь подальший судовий процес по Вашій справі, включаючи найвищу судову інстанцію - Європейський суд з прав людини!

Апеляцію необхідно подати у встановлені терміни до відповідної апеляційної інстанції, яка визначена у рішенні першої інстанції. У разі пропуску цих термінів, юристу необхідно буде докласти додаткові зусилля для поновлення термінів апеляційного оскарження, що незмінно позначиться на загальній вартості послуги, а також затягне загальний час вирішення даного питання.

Ваша апеляція буде розглянута незалежним суддею, який оцінить всі надані Вами докази і, грунтуючись на нормах національного та міжнародного права, а також беручи до уваги обставини конкретно Вашої апеляції, винесе остаточне рішення по Вашій справі.

Терміни розгляду апеляцій різні і безпосередньо залежать від складності справи, а також від процесуальних норм країни, в юрисдикції якої розглядається справа.

З докладнішою інформацією про апеляції Ви можете ознайомитись на сайті: http://www.appeal.com.ua