Top of Page

Депортація з країн Європи

Наша компанія надає повний юридичний супровід особам, яких має буди видворено або депортовано з території країн Європейського союзу та Шенгенської угоди (відстрочка рішення про депортацію, припинення депортації, оскарження або скасування рішення про депортацію).

Також наші юристи представляють інтереси осіб, яким загрожує депортація з ЄС в разі відмови в наданні притулку, в різних імміграційних судах по всій території країн Європейського союзу.

Депортація (лат. deportatio - вигнання) - судове видворення. Примусове видворення особи або цілої категорії осіб до іншої країни чи місцевості, зазвичай - під конвоєм, у разі коли іноземним громадянином (або групою осіб) грубо порушені законодавчі акти відповідної країни, а також перебування цього іноземного громадянина в країні загрожує національній безпеці та цілісності країни. В основному депортація здійснюється на підставі рішення суду (у кожній країні ця процедура має відмінності, іноді суттєві).

В даний час термін депортація є синонімом адміністративного видворення та означає вид адміністративного покарання, що застосовується виключно відносно іноземних громадян або осіб без громадянства та полягає в їх контрольованому добровільному виїзді або примусовому видворенні (зокрема під конвоєм) за межі країни перебування.

Депортація здійснюється виключно на підставах, передбачених у відповідних законодавчих актах відповідної країни. Підставами для депортації можуть слугувати незаконний в'їзд іноземців, порушення правил перебування в країні, здійснення трудової діяльності без відповідної візи або дозволу на працевлаштування, або здійснення будь-якого іншого адміністративного правопорушення, а також втрата або припинення законних підстав для подальшого перебування іноземного громадянина в країні в'їзду.

Стосовно країн Європейського союзу - після депортації з країни, що входить до складу Європейського союзу, дані (інформація) про депортовану особу заносяться як до національного реєстру осіб Non Grata (небажаних до в'їзду осіб) відповідної країни, так і до інформаційної бази Шенгенської інформаційної системи (Schengen Information System).

Зверніть увагу, що іноземець, який під час перебування на території країн Європейського союзу недотримується діючого закону країни перебування, не може очікувати і розумно сподіватись на те, що зі сторони державних органів не буде відбуватись втручання до його особистих та сімейних зв’язків. І той факт, що він, або його найближчі родичі в країні походження страждають економічно, не є підставами того, щоб іноземець міг якось порушувати та не дотримуватися діючого закону відповідної країни та думати, що через ці причини не буде депортованим, а також що йому надалі буде дозволено проживання в країні перебування.

Більш строгі міри покарання застосовуються до іноземних громадян за спробу підкупу правоохоронних органів з метою уникнення депортації чи іншого виду покарання. За такі правопорушення настає кримінальна відповідальність і особа, яка вчинила таке правопорушення може бути арештована та ув'язнена на термін від 1 року і більше (відповідно до національного кримінального законодавства відповідної країни).

Також Вам необхідно врахувати, що більшість країн практикують подовження строків заборони на в'їзд особам, які порушили тим чи іншим чином законодавство тієї чи іншої країни до тих пір, поки ця особа сама не ініціює анулювання інформації про неї в системі SIS.

Відповідно до Протоколу № 7 Європейської Конвенції про захист прав людини і основних свобод, іноземний громадянин, який на законних підставах перебуває на території держави, не може бути видворений не інакше як у виконання рішення, прийнятого відповідно до закону. При цьому він повинен мати можливість представити аргументи проти своєї депортації, перегляду своєї справи, а також бути представленим компетентним органам.

Слід зазначити, що під час виконання рішення про депортацію застосовується принцип заборони на депортацію (non-refoulement) за допомогою подачі компетентним органом окремих запитів до митної та міграційної служби відповідної країни Європейського союзу.

Таким чином визначається чи вважається безпечною третя країна, в яку має бути депортований іноземець, а також чи не страждатиме від знущань та переслідувань ні з расових, ні з релігійних, ні з національних, ні з політичних причин іноземець, що підлягає депортації, та не існує загрози того, що депортована особа буде страждати від знущань та принижень або смертної кари.

Отже, встановлюється, що даний іноземний громадянин не підпадає під дію принципу заборони депортації (non-refoulement) і є можливість його депортації в безпечну третю країну, а також існує гарантія, що даний іноземний громадянин не потерпатиме від знущань та переслідувань в цій країні.​

Депортація не застосовується до наступних категорій іноземних громадян і осіб без громадянства:

  • до осіб, що звернулися з клопотанням про надання статусу біженця до закінчення розгляду їх клопотання;
  • до осіб, визнаних біженцями або осіб, що отримали політичний притулок;
  • до осіб, що отримали відмову у визнанні біженцями або в наданні притулку, втратили статус біженця або осіб, позбавлених статусу біженця та яких не може бути депортовано проти їх волі на територію держави, де їх життю або свободі загрожує небезпека переслідувань за ознаками раси, релігії, національності, належності до певної соціальної групи або політичних переконань, а також співробітникам дипломатичних і консульських установ та іншим особам, що користуються дипломатичним імунітетом.

Відповідно до законодавства Європейського Союзу, країни ЄС можуть депортувати громадян іншої європейської держави, при дотриманні певних суворих умов. По-перше, приймаюча країна може депортувати громадян країн ЄС в країну походження після 90 днів у разі, якщо вони не мають роботи, страхування на випадок хвороби або засобів до існування (і якщо вони не мають членів сім'ї в приймаючій країні, здатних спонсорувати їх). Це зроблено для запобігання випадків, коли люди стають тягарем для системи соціального забезпечення приймаючої країни. По-друге, вони можуть бути депортовані, якщо вони становлять загрозу громадському порядку, громадській безпеці або громадському здоров'ю. Проте, кожен з депортованих, має можливість подати апеляцію протягом певного терміну.

Слід зауважити, що не може бути групового видворення (депортації), таким чином, якщо будь-яка особа підлягає депортації, то спільно з нею не можуть бути депортовані особи, по яких не винесено відповідне рішення незалежно від їх власних дій або фінансових обставин.

У випадку якщо відносно Вас було винесено компетентними органами відповідної країни Європейського союзу рішення про депортацію або факт депортації вже відбувся (тобто Вас було депортовано) звертайтеся до нас для визначення можливості оскарження або скасування рішення про депортацію, а також узгодження подальших дій.

Зверніть увагу на терміни оскарження або подачі відповідних клопотань. Якщо Ви пропустите надані Вам строки, то можливість їх відновлення буде серйозно ускладнена в зв'язку з необхідністю надання доказів поважних причин пропуску даних процесуальних дій.


УВАГА! Ми не рекомендуємо Вам користуватися послугами "візових консультантів", які "на вулиці" перед посольствами, консульствами та візовими центрами пропонують свою допомогу у знятті депортації, анулюванні інформації в інформаційній базі системи SIS та інших юридичних послугах.

Ці особи не кваліфіковані на даний вид надання послуг і, відповідно, не можуть якісно надати дані послуги. Прийміть до уваги, що тільки юрист (адвокат), який володіє знаннями в галузі міжнародного права, може допомогти Вам у даному питанні. Ні бюро перекладів ні будь-які "візові" або туристичні агенції, фірми чи "візові консультанти" не несуть відповідальності за свої "консультації", а отже і за результат Вашої справи. Бувають випадки, коли адвокат вже не може допомогти своєму Клієнтові, після "допомоги" таких "візових консультантів"...

Також останнім часом почастішали випадки, коли в мережі інтернет шахраї створюють сайти, крадуть інформацію на сайтах кваліфікованих компаній і наповнюють свої сайти цією інформацією, і таким чином приваблюють до себе людей, а згодом їх обманюють. БУДЬТЕ УВАЖНІ! У більшості такі "фірми" не вказують на своїх сайтах своє справжнє місце розташування і фізичну адресу.