Top of Page

Заборона на в'їзд до США

Кваліфіковані юристи нашої компанії допоможуть Вам розібратися в ситуації, що склалася, з'ясують підстави винесення заборони на в'їзд в США, встановлять можливість оскарження рішення консульського офіцера і отримання візи відповідної категорії, гуманітарний пароль, винятковий дозвіл на в'їзд в США (Waiver) а також забезпечать повну юридичну підтримку на всіх етапах цього процесу.

Законом, який остаточно заснував імміграційну систему у США, став Закон про імміграцію та натуралізацію (Immigration and Nationality Act - INA), прийнятий у 1952 році. З прийняттям даного Закону була створена певна система квот і категорій в'їзду в країну, зафіксовані відповідні підстави, за якими іммігрант може бути депортований з країни, а також введені більш суворі параметри контролю за напливом іммігрантів.

У США проводиться жорстка імміграційна політика щодо осіб, які одержали заборону на в'їзд у Сполучені Штати. Прийняття положень, які були спрямовані на заборону на в'їзд у США, обмежило в'їзд в країну особам з кримінальним минулим, порушникам імміграційного законодавства, особам, які вчинили фальсіфікацію або надали завідомо неправдиву інформацію з метою отримання візи, особам які займаються проституцією, страждаючим певними захворюваннями, а також особам з розумовими та фізичними вадами, які "можуть вплинути на їх здатність заробляти на життя" та ін.

Цей закон вперше в історії США дозволив примусову депортацію осіб, що незаконно в'їхали до Сполучених Штатів. Згодом, до небажаних до в'їзду іноземних громадян було віднесено членів комуністичних і тоталітарних партій, активних учасників фашистського та інших диктаторських режимів, військових злочинців та посібників нацистів. Заборонений в'їзд до США ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД особам. Також встановлена процедура обов'язкового медичного огляду особам, що претендують на отримання імміграційних віз.

Після трагічних подій 11 вересня 2001 року, обмеження і заборона на в'їзд в США направлені на протидію діяльності терористичних організацій та ісламських фундаменталістських угрупувань, що представляють безпосередню загрозу національній безпеці США. Імміграційне законодавство США містить широкий перелік підстав для заборони на в'їзд в США:

ВІДМОВА В ВІЗІ І ЗАБОРОНА НА В'ЇЗД В США ЗА ПІДСТАВАМИ, ЗАЗНАЧЕНИМИ В РОЗДІЛІ 212(А) INA.

Підстави медичного характеру § 212(a)(1) INA.

 • відсутність необхідних вакцинацій, а також наявність небезпечних інфекційних захворювань, що створюють загрозу для суспільства США;
 • наявність алкогольної та/або наркотичної залежності, а також психічних та/або фізичних розладів, які можуть становити загрозу як для суспільства, так і для самого Заявника.

Крім того, в США не можуть бути допущені особи, які страждають небезпечними інфекційними захворюваннями, які визначені в 42 CFR 34.2(b) і мають значення для громадської охорони здоров'я, а саме: атипічна пневмонія - Severe acute respiratory syndrome (SARS); відкрита форма туберкульозу - Tuberculosis (infectious state); проказа – Leprosy; вірус імунодефіциту людини (ВІЛ)/синдром придбаного імунодефіциту (СНІД) - Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); сифіліс в інфекційній стадії - Syphilis (infectious state); м'який шанкр – Chancroid; гонорея – Gonorrhea; пахова гранульома - Granuloma inguinale; венерична лімфогранульома – Lymphogranuloma venereum. А також будь-яке інше інфекційне захворювання, встановлене Секретарем з охорони здоров'я і соціальних послуг США і визначене в 42 CFR 34.2(b).

Вчинення злочинів, пов'язаних з порушенням моральних принципів, а також злочинів пов'язаних з контрольованими речовинами § 212 (a)(2) INA:

 • злочини проти моральності § 212 (a)(2)(A)(i)(I);
 • заняття проституцією протягом останніх 10 років або залучення інших осіб в заняття проституцією;
 • пропаганда полігамії та/або перебування особи в декількох шлюбах одночасно;
 • участь або намір брати участь в процесі легалізації незаконно отриманих грошових коштів;
 • судимість або визнання своєї вини у вчиненні злочинів, пов'язаних з наркотиками, психотропними речовинами, прекурсорами наркотичних засобів або психотропних речовин та їх аналогами § 212 (a)(2)(A)(i)(II);
 • наявність більше двох судимостей і вчинення злочинів повторно § 212(a)(2)(B);

Іноземні громадяни, засуджені за здійснення двох або більше злочинів, сукупне покарання за які складає п'ять або більше років, також не мають права в'їзду в США. При цьому ступінь тяжкості здійснених злочинів не має значення для відмови у видачі візи та забороні на в'їзд в США.

Імміграційна політика США спрямована на обмеження в'їзду в країну іноземних громадян, які скоїли тяжкі злочини, такі як вбивство при обтяжуючих обставинах, згвалтування, насильницькі дії сексуального характеру відносно дитини, напад із застосуванням насильства, незаконна торгівля наркотиками, зброєю або людьми та ін. Якщо Заявник коли-небудь був визнаний винним в скоєнні таких злочинів або замаху на їх вчинення, йому встановлюється довічна заборона на в'їзд в США.

Здійснення незначного правопорушення, термін покарання за яке складає більше 1 року, також може бути підставою для відмови у видачі візиі забороні на в'їзд в США, якщо таке правопорушення було здійснено протягом п'яти років, передуючих подачі заяви на отримання візи. Також не мають права в'їзду до Сполучених Штатів особи, винні в скоєнні тяжких злочинів на території США, але уникнули кримінальної відповідальності в зв'язку з дипломатичною недоторканністю.

Зверніть увагу, що для прийняття рішення про заборону на в'їзд в США, не обов'язково щоб особа була засуджена за вищеперелічені дії. Достатньо її добровільного визнання. Також слід зазначити, що існує виняток для неповнолітніх осіб - якщо злочин було скоєно до 18 років і більше 5 років тому, а також виключення для осіб, які вчинили злочини, за які не передбачено покарання більше 1 року позбавлення волі, та були засуджені на термін менше 6 місяців.

 • поширення та збут наркотиків або намір брати участь в такого роду діяльності § 212 (a)(2)(C).

Діяльність, що суперечить інтересам національної безпеки США §212 (a)(3) INA.

 • проходження служби, або членство, або участь в діяльності воєнізованих формувань, груп бойовиків або повстанських формувань;
 • членство в тоталітарних або нацистських організаціях;
 • участь в діяльності або посібництво діяльності терористичних організацій;
 • надання або намір надати фінансову підтримку терористам або терористичним організаціям;
 • намір здійснювати діяльність, яка може мати небажані для США зовнішньополітичні наслідки;
 • шпигунство, саботаж, збір відомостей з метою передачі або передача іноземній державі або організації (або їх представникам) відомостей, що становлять державну таємницю США;
 • дезертирство зі збройних сил США або самовільне залишення місця бойових дій;
 • відмова від громадянства США з метою несплати податків.

Іноземний громадянин, який вважається "публічним звинуваченням", не може бути допущений в США, а також підстави, пов'язані з матеріальним становищем Заявника (відсутність фінансових коштів для перебування в США) § 212 (a)(4) INA.

Якщо існують підстави вважати, що Заявник не має достатніх фінансових коштів і може після приїзду в США звернутися до влади країни за фінансовою підтримкою, йому може бути відмовлено у в'їзді до Сполучених Штатів. Імміграційне законодавство США покладає на заявника тягар доведення своїх неімміграційних намірів. Низький рівень доходу викликає у консульського офіцера підозри, часто цілком обгрунтовані, наприклад, Заявник звертається за отриманням візи з метою здійснення нелегальної трудової діяльності на території США. Рішення про відмову в візі приймається також у випадку, якщо особа може стати "тягарем для суспільства", тобто після прибуття в США вона звертатиметься до соціальних служб за допомогою і виплатами.

Трудова сертифікація і кваліфікація для іммігрантів певних категорій § 212 (a)(5) INA.

Нелегальна імміграція та порушення імміграційного законодавства США § 212 (a)(6) INA:

 • в'їзд в США без проходження прикордонного контролю або без пропуску CBP § 212 (a)(6)(A)(i);
 • неявка згідно виклику на офіційний процес по депортації § 212 (a)(6)(B);
 • надання імміграційній владі відомостей, що не відповідають дійсності § 212 (a)(6)(C);
 • вчинення фальсіфікату або надання завідомо неправдивої інформації § 212 (a)(6)(C)(i).

Імміграційне законодавство США розглядає кожну особу, що звертається за отриманням візи, як потенційного іммігранта.

Для отримання візи Заявник повинен довести, що його візит носитиме короткочасний характер, після закінчення якого він повернеться в країну свого громадянства.

Для цього деякі Заявники надають фальсифіковані документи (банківські документи про стан рахунку, про право власності на нерухомість, про неіснуюче подружжя та дітей і т.д.), а також подають неправдиві відомості про наявність/відсутність родичів або потенційного нареченого/нареченої в США і т.п. У разі виявлення подібних фактів Заявник обмежується в праві на в'їзд в США на певний термін або, в особливих випадках, пожиттєво позбавляється права на в'їзд до Сполучених Штатів.

 • спроба отримання або допомога іншим особам в отриманні американської візи, нелегальний в'їзд в США, отримання будь-яких інших пільг шляхом обману або надання завідомо неправдивих відомостей, або іншими незаконними способами;

Будь-які дії, спрямовані на незаконний в'їзд в США або сприяння в цьому третім особам (наприклад, укладення фіктивного шлюбу з метою в'їзду в США), будь-які умисні дії, спрямовані на виготовлення та отримання фальсифікованих документів з метою незаконного в'їзду, а також використання підроблених і чужих документів та надання посередницьких послуг, що мають на меті ввести в оману імміграційні та правоохоронні органи США. Як приклад, приводимо один з випадків з нашої практики.

 • неправдива заява про наявність громадянства США (заборона на в'їзд діє довічно і фактично непереборна);
 • участь або намір брати участь в занятті контрабандою (незаконне ввезення іноземців) § 212 (a)(6)(E).

Відсутність необхідних документів для в'їзду на територію США § 212 (a)(7)(A)(i)(I) INA.

У разі якщо під час проходження іноземним громадянином паспортного контролю співробітниками прикордонної служби США будуть знайдені прямі докази існуючих підозр щодо даної особи, то згідно зі ст. 212 (a)(7)(A)(i)(I) такій особі буде відмовлено у в'їзді, їївіза анулюється і даний іноземний громадянин буде депортований по процедурі прискореного видворення зі США.

Наявність в минулому рішення про депортацію особи § 212 (а)(9) INA.

Іноземний громадянин, що депортований за межі США за рішенням прикордонної служби США (прискорене видворення) або імміграційного суду (депортація за рішенням суду), в залежності від інкримінованого йому правопорушення, в кращому випадку, отримує заборону на в'їзд в США на 5 років з моменту першої депортації і на 20 років з моменту повторної депортації. Для осіб, які вчинили тяжкі злочини з обтяжуючими обставинами на території Сполучених Штатів, а також осіб, депортованих зі США внаслідок незаконного перебування в країні понад 1 року та які згодом вчинили спробу нелегального в'їзду в країну, встановлена довічна заборона на в'їзд в США.

 • незаконне перебування на території США § 212 (a)(9)(B).

Якщо іноземний громадянин перебував незаконно (після закінчення терміну дії візи) на території США більше 180 днів, але менше 365 днів, після чого покинув Сполучені Штати - йому встановлюється заборона на в'їзд в країну на 3 роки. Якщо особа незаконно перебувала на території США більше одного року, після чого покинула Сполучені Штати, такій особі встановлюється заборона на в'їзд в країну на 10 років.

Порушення законодавства США в частині незаконного перебування на території Сполучених Штатів (Unlawful Presence) є найбільш поширеною підставою для встановлення заборони на в'їзд в країну. Незаконним перебуванням в США вважається перебування особи з підробленими імміграційними документами (візою) або з документами, термін дії яких закінчився.

Порушенням імміграційного законодавства вважається будь-яка діяльність, що суперечить умовам виданої візи, наприклад, здійснення трудової діяльності без Social Security Card і спеціального дозволу Служби у справах громадянства та імміграції, перевищення термінів перебування і т.д.

 • спроба незаконного в'їзду в США після попередніх імміграційних порушень § 212 (a)(9)(C).

У разі якщо іноземний громадянин після неодноразових імміграційних порушень перебував нелегально в США більше 1 року або був депортований, а потім намагається незаконно в'їхати в США, то йому встановлюється довічна заборона на в'їзд до Сполучених Штатів.

Інші підстави заборони на в'їзд і відмови в візі США:

 • Викрадення дітей, а також незаконне утримання за межами США дитини-громадянина США, опіка над якою доручена судом США іншій особі;
 • Голосування в США в порушення законів і правил (незаконне голосування);
 • Відсутність підстав для отримання громадянства США;
 • Ухилення від проходження служби в армії США;
 • Наявність негативної інформації, щодо Заявника.

Практика діяльності посольств і консульських служб США виходить з фактичної презумпції винуватості Заявника. Таким чином, будь-яка негативна інформація щодо Заявника, зокрема отримана з неофіційних джерел, наприклад, від колишнього чоловіка/дружини або партнерів по бізнесу, може служити підставою для ухвалення негативного рішення про видачу візи. У цих випадках для подолання заборони на в'їзд в США необхідно буде довести, що негативна інформація щодо Заявника є помилковою, і виключити його дані з категорії осіб, небажаних до в'їзду в Сполучені Штати.

Проте, у виняткових випадках американське імміграційне законодавство дозволяє видати візу на в'їзд особам, яким за звичайних обставин в'їзд в США заборонений.

Такий дозвіл носить назву Waiver. Звернутися за цим дозволом можуть Заявники на візу будь-якої категорії, зокрема імміграційну. Проте для того, щоб така особа могла отримати дозвіл на в'їзд в США, необхідно довести, що обставини, через які вона звертається за візою, дійсно мають винятковий характер.


Nonimmigrant waiver. Повний юридичний супровід, розробка стратегії для оскарження рішення про заборону на в'їзд до США, якщо існує така можливість, а також представлення інтересів Клієнта у підготовці клопотання для зняття заборони на в'їзд у Сполучені Штати в неімміграційних цілях.

Immigrant waiver. Повний юридичний супровід, розробка стратегії, прояснення і реконструювання подій, а також представлення інтересів Клієнта у дипломатичних представництвах і Департаменті імміграції та громадянства США з питань зняття заборони на в'їзд у Сполучені Штати в імміграційних цілях.

Підготовка свідоцтв, різних довідок, експертних, криміналістичних та медичних висновків та свідоцтв, а також об'ємних супроводжуючих доказів - все це, часто, є невід'ємною частиною процесу отримання виключного дозволу Waiver.

Звертайтесь до нас за правовою допомогою для визначення і узгодження подальших дій.