Top of Page

Видворення з країн Європейського союзу

"Немає такого закону, який би задовольняв усіх" /Тіт Лівій/

Наша компанія надає повний юридичний супровід особам, яких має буди видворено або депортовано з території країн Європейського союзу та Шенгенської угоди (відстрочка рішення про депортацію, припинення депортації, оскарження або скасування рішення про депортацію).

Також наші юристи представляють інтереси осіб, яким загрожує видворення з ЄС в разі відмови в наданні притулку, в різних імміграційних судах по всій території країн Європейського союзу.

Видворення з країни - вид адміністративного покарання, який встановлюється відносно іноземних громадян за вчинення адміністративних правопорушень передбачених національними законами "Про адміністративні правопорушення" відповідних країн Європейського союзу, і полягає в пропозиції іноземному громадянинові в добровільному порядку залишити територію країни в зв'язку з порушенням строків перебування, вчиненням ними правопорушень, або наданням неправдивої інформації та/або підроблених документів. Видворення слід відрізняти від депортації, тому що незважаючи на формальну схожість, ці поняття відрізняються за юридичною природою та підставами застосування.

Депортація - примусове і контрольоване переміщення особи через державний кордон за межі країни. Депортація застосовується у випадках втрати або припинення в іноземного громадянина законних підстав для подальшого перебування (проживання) в країні, а також вчинення ним будь-яких правопорушень під час перебування в країні/країнах Європейського союзу. У разі якщо відповідні органи підозрюють, що існує ризик не виконання іноземцем зобов'язань з добровільного виїзду з країни, то в такому випадку відповідна уповноважена особа або орган влади вручає іноземцеві рішення про депортацію і оплачений квиток в країну його походження, а також супроводжує його до транспортного засобу, який слідує за межі цієї країни.

Видворення, на відміну від депортації, супроводжується контрольованим самостійним виїздом іноземного громадянина з цієї країни. Видворення застосовується в разі якщо відповідний уповноважений орган, аналізуючи конкретну ситуацію, приймає дане рішення на підставі відсутності ризику невиконання іноземцем зобов'язань з добровільного виїзду з країни.

Так, іноземному громадянинові, який притягається до такого виду покарання, крім того, що він видворяється з країни, йому обмежується в'їзд в цю країну на відповідний строк, який визначається національним законодавством країни, що винесла рішення про видворення.

Видворення іноземного громадянина з будь-якої країни Європейського союзу, як правило, супроводжується занесенням інформації про нього до Шенгенської інформаційної системи і, надалі, передбачає подальшу строкову заборону на в'їзд не тільки в цю країну, а й в країни Європейського союзу, а також в країни, які використовують SIS (Schengen Information System).

У випадку серйозного адміністративного правопорушення з боку іноземного громадянина, він може бути видворений з країни в інтересах національної безпеки, громадського порядку, захисту моральності, здоров'я населення, прав і свобод громадян відповідної країни/країн ЄС. В такому випадку рішення про видворення приймається органами внутрішніх справ або органами державної безпеки, а також інформація про даного громадянина вноситься як до національного реєстру персон Non Grata (небажаних до в'їзду осіб) відповідної країни, так і SIS з можливістю продовження даної інформації на необмежені строки.

У разі адміністративного правопорушення з боку іноземця, національне законодавство відповідної країни Європейського союзу визначає відкриття адміністративного провадження про видворення іноземця з країни. У деяких випадках дане провадження відкривається також при здійсненні іноземцями кримінальних злочинів (в залежності від тяжкості самого злочину). В такому випадку порушується кримінальна справа, але при цьому іноземця видворяють в країну походження, а процесуальні дії або судове засідання проводяться без участі підозрюваного.

У першому випадку мова йде, перш за все, про нелегальне перебування в країнах ЄС. Наприклад, якщо поліцейський патруль у справах іноземців виявляє, що іноземний громадянин перебуває в країні незаконно (наприклад, затримання іноземця на робочому місці без відповідної візи або дозволу на працевлаштування), його може бути затримано. Після допиту та виявлення усіх обставин по справі та згідно з національним законодавством відповідної країни Європейського союзу поліція виносить рішення про адміністративну депортацію та встановлює на підставі виконання іноземним громадянином робочих обов’язків в країні ЄС без необхідного дозволу на працевлаштування, строк заборони на в'їзд в країни Європейського союзу впродовж відповідного терміну.

Також іноземному громадянинові встановлюється відповідний строк виїзду з території країни (в залежності від конкретної ситуації та інкримінованого правопорушення), відлік якого починається з дня отримання рішення іноземним громадянином. Якщо рішення про адміністративне видворення прийнято відповідно до Закону "Про притулок", термін для виїзду з території країни встановлюється з дня скасування відповідних доказів.

Також, в залежності від конкретної ситуації, поліція може затримати даного іноземного громадянина до моменту, поки він постане перед судом (термін і процедура утримання під вартою регулюються національним законодавством конкретної країни, а також відповідними міжнародними нормами).​ При затриманні іноземний громадянин має право вимагати адвоката, перекладача і представника посольства країни свого громадянства. У випадку якщо суд приймає рішення про видворення порушника, поліція видає затриманій особі документ, що зобов'язує її покинути країну/країни ЄС впродовж певного часу. Починаючи з цього моменту затримана особа має в своєму розпорядженні строк, вказаний в рішенні суду, для оскарження цього рішення. У разі незадоволення апеляційних вимог, дане рішення може бути оскаржене у касаційній інстанції.

Слід зазначити, що якщо іноземного громадянина затримано при виїзді з країни в пункті перетину кордону, то прикордонна служба його допитує і якщо на підставі зібраних прикордонною службою показань і матеріалів вбачається, що ситуація, в якій опинився іноземець, в повній мірі дає право на застосування закону про видворення, іноземцю видається рішення про зобов'язання до повернення в країну походження в певний строк, відлік якого починається з дня вручення даного рішення. У разі не виконання іноземним громадянином даних зобов'язань, на нього накладаються відповідні санкції у вигляді заборони на в'їзд в країну/країни ЄС на більш тривалий строк.

В другому випадку мова йде про осіб, що були раніше видворені або депортовані однією з країн Європейського союзу, та які навмисне намагаються перетнути державний кордон тієї чи іншої країни ЄС з документами зі зміненими особистими даними. При виявленні таких осіб органами прикордонного контролю, дані громадяни не пропускаються на територію країни в'їзду, інформація про них вноситься як в національний реєстр персон Non Grata (небажаних до в'їзду осіб), так і до Шенгенської інформаційної системи SIS, з метою заборони на в'їзд в країни Європейського союзу на невизначений термін.

В кожному випадку зміни особистих даних раніше депортованої/видвореної особи, органами дізнання прикордонної служби та поліції може бути ініційоване порушення кримінальної справи за намагання перетину кордону незаконним шляхом. Щодо примусового переміщення іноземних громадян та осіб без громадянства за межі країни необхідно відзначити, що воно може виражатися в різних формах:

  • депортація (за обставинами, передбаченими законами "Про правове становище іноземних громадян та осіб без громадянства");
  • видворення (за обставинами (небажаність перебування), передбаченими протоколом № 7 Європейської конвенції з прав людини);
  • відмова у пропуску через державний кордон (за обставинами, передбаченими національними законами "Про державний кордон", "Про порядок виїзду і в'їзду" і "Про правове становище іноземних громадян та осіб без громадянства", норм міжнародного права та ін., у тому числі підзаконними актами);
  • екстрадиція (за обставинами, передбаченими національним законодавством, що регулює галузь Кримінального права (суспільні відносини, пов'язані із здійсненням злочинних діянь; призначення покарання та застосування інших заходів кримінально-правового характеру, що встановлює підстави притягнення до кримінальної відповідальності, або звільнення від кримінальної відповідальності та покарання). У цій частині слід зазначити, особливу роль норм міжнародного права (юрисдикцію);
  • передача суміжній державі порушника державного кордону апаратом прикордонних уповноважених органів (за обставинами, передбаченими договорами з суміжними державами про режим охорони державного кордону);
  • юридична відповідальність, зокрема - видворення, як вид адміністративно-правового покарання.

Висококваліфіковані юристи нашої компанії, маючи великий досвід ведення справ, які безпосередньо пов'язані з депортацією, видворенням, забороною на в'їзд осіб в країни Європейського союзу, а також справ, пов'язаних з анулюванням інформації з національних реєстрів осіб Non Grata (небажаних до в'їзду осіб) вищевказаних країн, а також Шенгенської інформаційної системи (SIS) - можуть надати Вам професійну юридичну допомогу у вищевказаних напрямках.

У випадку якщо відносно Вас було винесено компетентними органами відповідної країни Європейського союзу рішення про видворення або факт видворення з країни вже відбувся (тобто Вас було видворено з країни) звертайтеся до нас для визначення можливості оскарження або скасування рішення про видворення, а також узгодження подальших дій.

Зверніть увагу на терміни оскарження або подачі відповідних клопотань. Якщо Ви пропустите надані Вам строки, то можливість їх відновлення буде серйозно ускладнена в зв'язку з необхідністю надання доказів поважних причин пропуску даних процесуальних дій.