Top of Page

Заборона на в'їзд до Європи

Висококваліфіковані юристи нашої компанії, маючи великий досвід ведення справ, які безпосередньо пов'язані з депортацією, видворенням, забороною на в'їзд осіб в країни  ЄС (зокрема у Великобританію) та Шенгенської угоди, а також справ, пов'язаних з анулюванням інформації з національних реєстрів осіб Non Grata (небажаних до в'їзду осіб) вищевказаних країн, а також Шенгенської інформаційної системи (SIS) - можуть надати Вам професійну юридичну допомогу у вищевказаних напрямках.

По відношенню до видворених або депортованих осіб органом, який здійснював депортацію або видворення може встановлюватися заборона на повторний в'їзд цих осіб в країну, що їх депортувала. Термін заборони на в'їзд встановлюється за обставин, що стали підставою для прийняття рішення про депортацію або видворення, та іншими причинами, що характеризують особу іноземного громадянина, а також пов'язаними з його перебуванням на території держави.

Інформація про іноземного громадянина може бути розміщена в інформаційних національних базах Non Grata та/або у Шенгенській інформаційній системі SIS, як про небажану до в'їзду особу, на період від 1 року до довічно, залежно законодавчої бази відповідної країни та наскільки важким було скоєне правопорушення цією особою.

Що стосується країн Шенгенської угоди, то після депортації з країни-учасниці Шенгенської угоди, дані (інформацію) про депортовану особу заносяться в національний реєстр осіб Non Grata (небажаних до в'їзду осіб) країни, а також інформаційну базу Шенгенської Інформаційної Системи (Schengen Information System).

Слід особливо відзначити, що рішення про заборону на в'їзд до країн ЄС може бути винесено не тільки компетентними органами на території європейської країни, а й відповідним закордонним дипломатичним представництвом в країні клопотання Заявника з метою отримання візи (наприклад, Посольством Німеччини або Великобританії в Україні).

Таке рішення може бути прийнято закордонним дипломатичним представництвом у разі порушення, або підозри в порушенні законодавства цієї країни Заявником, який претендує на в'їзну візу будь-якої категорії.

Такими порушеннями можуть бути, наприклад, надана Заявником в посольство свідомо помилкова інформація, або надані сфальсифіковані документи, з метою незаконного отримання Заявником в'їзної візи.

Санкції щодо таких порушень, залежать від тяжкості вчиненого проступку, а також наслідків, які спричинили за собою дані неправомірні дії Заявника.

Основною санкцією у вищенаведених випадках є заборона на в'їзд в країну до 10 років, або довічно, з обов'язковим внесенням відповідної інформації до національного реєстру осіб Non Grata (небажаних до в'їзду осіб) країни, а також інформаційну базу Шенгенської інформаційної системи SIS.

Якщо таке рішення приймає країна Європейського союзу, що не входить до складу країн Шенгенської угоди (крім Великобританії), то відповідна інформація розміщується в інформаційній базі цієї країни, яка використовується з метою підтримки внутрішньої безпеки.