Top of Page

Заборона на в'їзд до Європи

Висококваліфіковані юристи нашої компанії, маючи великий досвід ведення справ, які безпосередньо пов'язані з депортацією, видворенням, забороною на в'їзд осіб в країни Європейського союзу (зокрема у Великобританію) та країни Шенгенської угоди, а також справ, пов'язаних з оскарженням або скасуванням рішень компетентних органів про заборону на в'їзд, анулювання візи, добровільне видворення, примусову депортацію і анулюванням інформації в національних реєстрах осіб Non Grata (небажаних до в'їзду осіб) вищевказаних країн, а також Шенгенській інформаційній системі (SIS) - можуть надати Вам професійну юридичну допомогу.

По відношенню до видворених або депортованих осіб органом, який здійснював депортацію або видворення може встановлюватися заборона на повторний в'їзд цих осіб в країну, що їх депортувала. Термін заборони на в'їзд встановлюється за обставин, що стали підставою для прийняття рішення про депортацію або видворення, та іншими причинами, що характеризують особу іноземного громадянина, а також пов'язаними з його перебуванням на території відповідної країни.

У загальному сенсі принцип індивідуалізації відповідальності передбачає призначення покарання з урахуванням характеристики особистості правопорушника і повної, всебічної та об'єктивної оцінки скоєного. Дотримання цього принципу забезпечує застосування до іноземного громадянина тієї міри відповідальності, яка забезпечить найбільш ефективне досягнення цілей покарання, а саме: інформація про іноземного громадянина може бути розміщена в інформаційних національних базах Non Grata та/або у Шенгенській інформаційній системі SIS, як про небажану до в'їзду особу, на період від 6 місяців до довічно, залежно від законодавчої бази відповідної країни та наскільки важким було скоєне правопорушення цією особою.

Що стосується країн Шенгенської угоди, то після депортації з країни-учасниці Шенгенської угоди, дані (інформацію) про депортовану особу заносяться як у національний реєстр осіб Non Grata (небажаних до в'їзду осіб) країни, так і до інформаційної бази Шенгенської Інформаційної Системи (Schengen Information System).

Слід особливо відзначити, що рішення про заборону на в'їзд до країн ЄС може бути винесено не тільки компетентними органами на території європейської країни, а й відповідним закордонним дипломатичним представництвом в країні клопотання Заявника з метою отримання візи (наприклад, Посольством Німеччини або Великобританії в Україні).

Таке рішення може бути прийнято закордонним дипломатичним представництвом у разі порушення, або підозри в порушенні законодавства цієї країни Заявником, який претендує на в'їзну візу будь-якої категорії.

Такими порушеннями можуть бути, наприклад, надана Заявником в посольство свідомо помилкова інформація, або надані сфальсифіковані документи, з метою незаконного отримання Заявником в'їзної візи.

Санкції щодо таких порушень, залежать від тяжкості вчиненого проступку, а також наслідків, які спричинили за собою дані неправомірні дії Заявника.

Основною санкцією у вищенаведених випадках є заборона на в'їзд в країну до 10 років, або довічно, з обов'язковим внесенням відповідної інформації до національного реєстру осіб Non Grata (небажаних до в'їзду осіб) країни, а також інформаційну базу Шенгенської інформаційної системи SIS.

Якщо таке рішення приймає країна Європейського союзу, що не входить до складу країн Шенгенської угоди, то відповідна інформація розміщується в інформаційній базі цієї країни, яка використовується з метою підтримки внутрішньої безпеки.

Що стосується повідомлень правопорушників стосовно прийнятого рішення про заборону на в'їзд, то на практиці, компетентні органи рідко інформують іноземних громадян про встановлені обмеження, через що багато наших співвітчизників дізнаються про заборону на в'їзд тільки на кордоні при спробі в'їхати в країни Європейського союзу або при виїзді з Європейського союзу, чим значно збільшують покарання у вигляді збільшення термінів заборони на в'їзд до країн Європейського союзу.

У випадку якщо відносно Вас було винесено компетентними органами відповідної країни Європейського союзу рішення про заборону на в'їзд, анулювання візи, добровільне видворення, примусову депортацію, звертайтеся до нас для визначення можливості оскарження або скасування даного рішення, а також узгодження подальших дій.

Зверніть увагу на терміни оскарження або подачі відповідних клопотань. Якщо Ви пропустите надані Вам строки, то можливість їх відновлення буде серйозно ускладнена в зв'язку з необхідністю надання доказів поважних причин пропуску даних процесуальних дій.