Top of Page

Є.А. - внесення інформації про Є.А. в систему SIS Німеччиною

Є.А. - внесення інформації про Є.А. в систему SIS Німеччиною внаслідок загрози безпеці країни з боку Є.А.

В лютому 2011 року Є.А. звернувся до нас з проханням проконсультувати його про причини відмови, отриманої ним у Посольстві Німеччини в Україні, а після цього в Посольстві Франції.

У відмовних листах, виданих обома закордонними дипломатичними представництвами, причиною відмови у видачі візи послужило те, що особиста інформація про Є.А. була занесена до списків SIS.

Після подачі необхідних запитів, ми отримали інформацію про те, що рішення про внесення інформації щодо Є.А. в систему SIS було ініційовано країною - Німеччина.

Звернувшись до компетентних органів Німеччини з даного питання і витребувавши матеріали адміністративної справи відносно Є.А. ми з'ясували, що рішення про внесення інформації Є.А. в SIS було прийнято на підставі рішення Посольства Німеччини в Україні через загрозу безпеці країни.

Прийняте Посольством Німеччини в Україні рішення не було підтверджено будь-якими фактами, які б свідчили про те, що Є.А. раніше мав порушення і може являти собою загрозу безпеці країни. В зв'язку з цим, нами було висунуто припущення про те, що дане рішення прийнято відносно Є.А. або помилково, або безпідставно та протиправно.

Фактично висунуте Посольством Німеччини до Є.А. нічим не підтверджене звинувачення в будь-яких протиправних діях, які б призвели до вказаних вище наслідків, прямо порушує права людини в частині гарантованого права на повагу до приватного та сімейного життя (ст.8 Конвенції про захист прав людини), а також у частині поваги до людської гідності.

Крім того, неправомірна відмова у видачі візи завдала значної матеріальної і моральної шкоди Є.А. в зв'язку з неможливістю Є.А. продовжувати навчання (підвищення кваліфікації) у навчальному закладі Німеччини, яке було попередньо сплачено та не повернуто в повному обсязі після отримання відмови. У силу вищенаведеного, рішення Посольства Німеччини в Україні порушило положення ст.1, 2, ч.1, 3 ст. 3 Конституції Німеччини.

У травні 2011 р. нами був сформований пакет документів і подана у вищу інстанцію претензія з вимогою перегляду справи в зв'язку з необгрунтованістю висунутого звинувачення. В січні 2012 року справу було переглянуто відповідною інстанцією Німеччини і прийняте позитивне рішення відносно Є.А.

10 лютого 2012 року ми отримали з компетентних органів Німеччини рішення про зняття заборони на в'їзд Є.А. до країн Шенгенської угоди з анулюванням запису в національній системі SIS Німеччини.

Статус справи: 
Завершені справи