Top of Page

Відмова по Програмі Лаутенберга з переселення громадян колишнього Радянського союзу в США

Вся сім'я С.Г. отримала позитивне рішення на переїзд в США за програмою біженців по релігійних мотивах, відмовлено було лише С.Г. та її чоловікові через те, що вони зареєстрували шлюб за тиждень до призначеної співбесіди і сповістили про цей факт Посольство США.

В результаті співбесіди та розгляду поданих С.Г. документів було винесено рішення про невідповідність даної справи критеріям вищевказаної Програми в'їзду в США і в зв'язку з цим, дана справа була закрита.

С.Г., як Заявника, Бюро по обслуговуванню іммігрантів і громадян Сполучених Штатів повідомило про завершення розгляду документів і відмову в дозволі їй та її чоловікові в'їзду в США за даним напрямком імміграції в США. Після отримання даної відмови С.Г. звернулася до нас за юридичною допомогою у вирішенні даної проблеми.

Юристами нашої компанії була проаналізована дана ситуація і в найкоротші терміни було підготовлено прохання про перегляд справи з відповідною доказовою базою, а також після відновлення даної справи Заявницю та її чоловіка ми підготували до проходження співбесіди в Посольстві та перехресного інтерв'ю.

В результаті вжитих нами заходів С.Г. разом із чоловіком отримали дозвіл на в'їзд в США за даним напрямком імміграції та виїхали в США як біженці.

Статус справи: 
Завершені справи