Top of Page

Відмова в візі возз'єднання сім'ї у США на підставі статті 212 (а)(6)(С)(i)

При розгляді звернення М.Л. за отриманням візи, з метою возз'єднання сім'ї, консульським офіцером Посольства було виявлено, що М.Л. свідомо надала неправдиву інформацію та фальсифіковані документи.

Внаслідок цього, їй була видана відмова в наданні імміграційної візи на підставі статті 212 (а)(6)(С)(i) Закону про імміграцію та громадянство США.

Відмова за цією статтею закону означає, то М.Л. встановлено довічну заборону на в'їзд до Сполучених Штатів.

В процесі аналізу ситуації, що склалася в М.Л., юристами нашої компанії було підготовлено клопотання, а також відповідна доказова база з метою зняття заборони на в'їзд з імміграційною метою (Immigrant waiver) та возз'єднання сім'ї в США.

В результаті вжитих нами заходів М.Л. отримала схвалення (I-797 Approval Notice) з метою возз'єднання сім'ї в США.

Статус справи: 
Завершені справи