Top of Page

Структура системи SIS

Шенгенська інформаційна система (Schengen Information System - SIS) - це глобальна мережа накопичення, обробки та передачі даних, що забезпечує взаємозв'язок національних частин (N-SIS) даних системи SIS.

Шенгенська Інформаційна Система складається з однієї національної частини (N-SIS) для кожної з Договірних Сторін, а також функції технічної підтримки (C-SIS), встановленої і підтримуваної спільно.

Функція технічної підтримки, розміщена в Страсбурзі, забезпечує автентичність інформації всіх національних систем єдиним нормам. C-SIS є центральним інформаційним ядром, яке гарантує, що національні бази даних є ідентичними по своїй суті, надаючи інформацію в реальному часі. Це інформаційне ядро ​​є технічною підтримкою для всієї системи SIS.

Дані передаються відповідно до протоколів та процедур, установлених спільно Договірними Сторонами для функції технічної підтримки. Стаття 118.4 Шенгенської конвенції передбачає те, що заходи безпеки, вжиті для C-SIS повинні бути ідентичні тим, які повинні бути прийняті для N-SIS.

C-SIS складає центр інформації (ядро), а N-SIS (національна система) інформаційні сполучні канали. Кожен інформаційний сполучний канал національної системи N-CIS закріплений за конкретною державою. Кожна держава сама визначає вносити будь-яку інформацію в систему SIS, чи ні. N-SIS дає можливість обмінюватися інформацією, яка необхідна для відповідної роботи всієї системи SIS.

N-SIS використовує постійну фізичну структуру (з'єднання), доступну 24 години на добу, без необхідності проходження інформації через ядро ​​SIS (центральну систему SIS).

Такою структурою служать офіси SIRENE (Додатковий Інформаційний Запит при Національному Вході "Supplementary Information Request at the National Entry"), які представляють собою інтерфейс користувача системи. В основному, їх місія включає: отримання і передачу додаткових даних, необхідних для інформаційного забезпечення системи SIS, і надання допомоги SIS користувачам.

Офіси SIRENE з'єднуються один з одним через захищену систему телекомунікацій: SISNET, яка діє з 2001 року. Обмін інформацією між SIRENE офісами можливий і по телефону. Правила обміну інформацією між офісами SIRENE встановлюються детально в Посібнику SIRENE. Цей посібник, який в більшій мірі було розсекречено 14.10.2002 р., - набір інструкцій для операторів Офісів SIRENE в різних державах членах Європейського Союзу.

Кожній країні, після вступу до Європейського Союзу та приєднання до Шенгенської конвенції, необхідно виконати наступні головні вимоги: - створити бюро SIRENE (Supplementary Information Request at the National Entry); - приєднатися до Шенгенської інформаційної системи SIS.

Така спільна система створює зв'язок між всіма державами, які застосовують Шенгенську Конвенцію, і дає кінцевим користувачам (органам поліції, посольствам та консульствам, імміграційним і митним службам і т.д.) доступ у реальному часі до інформації, необхідної для виконання ними своїх обов'язків, введеної в систему з боку інших держав, які використовують Конвенцію.

Використання біометричних даних і введення системи оповіщення є найбільш суттєвими нововведеннями системи SIS другого покоління.

Слід відмітити, що використання Шенгенської інформаційної системи SIS другого покоління виконується спільно з Візовою інформаційною системою (Visa Information System - VIS).

Наша компанія надає послуги запиту в Шенгенську інформаційну систему SIS, а саме: витребування інформації з SIS; анулювання інформації в SIS; видалення незаконно внесеної інформації з SIS.

Наші юристи допоможуть вам розібратися в ситуації, що склалася, з'ясують підстави внесення інформації про вас в Шенгенську інформаційну систему SIS, встановлять можливість оскарження або скасування даного рішення, а також забезпечать повну юридичну підтримку на всіх етапах цього процесу.

Звертайтеся до нас за правничою допомогою.