Top of Page

Захист особистих даних

Особисті дані обробляються національними органами, відповідно до передбачених національним законодавством, з рівнем захисту, порівняним з наданим Конвенцією Ради Європи від 28 січня 1981р. про захист фізичних осіб стосовно автоматизованої обробки даних особистого характеру, а також Європолом, відповідно до Конвенції про Європол і правилами, прийнятими для її здійснення, під наглядом незалежного спільного контролюючого органу.

Тільки в особливих випадках, і з метою попередження та виявлення терористичних та інших серйозних загроз, особисті дані можуть бути передані третім країнам або міжнародним організаціям. Однак, у таких випадках, необхідно отримати згоду країни-учасниці Шенгенської угоди, яка ввела дані у VIS.

Країни-учасниці Шенгенської угоди несуть відповідальність за вжиття заходів безпекидля того, щоб гарантувати безпеку даних під час передачі та пошуку. Також вони повинні вжити заходів, які передбачають адміністративну та кримінальну відповідальність, якщо використання даних VIS суперечить цьому рішенню.

Дані VIS можуть зберігатися в національних файлах тільки в окремих випадках і лише протягом терміну, обумовленого в кожному конкретному випадку.

Кожна країна-учасниця Шенгенської угоди та Європол повинні вести облік всіх операцій з обробки даних, таким чином, ці перевірки можуть бути зроблені для гарантії того, що операції є законними. Ці записи повинні бути вилучені через один рік після закінчення терміну зберігання, говориться в Регламенті (ЄС) № 767/2008.

У разі наявності в VIS помилкових даних, зацікавлена ​​особа має право на звернення до суду, а також на подачу скарги в компетентні органи країни, якщо йому/їй відмовлено у праві на доступ, абомає правона виправлення або видалення даних, пов'язаних з ним/нею.

Кожна країна ЄС має вимагати у Національного Наглядового Органу, створеного відповідно до Директиви 95/46/ЄС, контролювати законність обробки персональних даних цією країною. Європейський інспектор із захисту даних буде здійснювати моніторинг діяльності органу управління.